Untitled, 2014


INABSENTIA
2008 - v teku

To serijo razumem kot vajo, kjer podobe delujejo samostojno in prikazujejo zgodbe kot zbirko vtisov, ki ocitno nimajo nobene povezave, ampak "delujejo" v skupnosti.

Cloveška figura je prisotna, vendar neposredno - v odsotnosti. Neposreden pogled bi deloval nasilno, edino nasilje na sliki je tisto, s katerim je clovek pustil sledi na pokrajini.

Fotografijo obravnavam kot medij, ki govori sama zase, brez podpore besedila ali razlage. Neprestano iskanje prave smiselnosti ter senzibilnosti, razkrivanja in prikrivanja stvari, kar je navsezadnje tudi ena izmed mojih praks dvoumnosti.INABSENTIA
2008 - ongoing


I understand this series as exercises where images works alone, ofering stories as collection of impressions, which apparently have no connection, but they “work” together.
The human figure is present, but not directly, it is in absentia. A directly view would be to violent, the only violence present in the image is that with which man has left traces on the landscape.
I considered the photography as a medium that speaks for itself, without a support of text or explanation. Searching to find the right sensibility to say and not to say in which after all is also one of my practice of ambiguity.
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_spelavolcicinabsentia.jpg
Arcs radiate from the node,2014
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_2spela.jpg
As light as dust, 2008
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_6spela.jpg
Once again they sink,2009
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_spelapavsicdef2.jpg
I saw mountains,2009
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_spelavolcic4.jpg
Untitled, 2014
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_4spela.jpg
As light as dust as snow,2013
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_spelavolcicinabsentia2.jpg
Ground depth,2008
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/46_spelainabsentiaallestimento.jpg
VIR Open Studio, Milan
Installation view