Paulina Pineda Espinosa, Spain

PANIS NOSTRUM
28 images 50x50 cm, cotton paper Hahnemuhle Bright White
Scanned diapositive film 4x5”
2006/07Panis Nostrum is a relational project designed with the aim to interact with people from different backgrounds in Europe.
It is a photographic documentation: portraits of the bread from four different angles, side by side with the portrait of its creator.
The result is the connection between the author and the product (bread) and its symbolic and cultural value. Next to each series is exposed the recipe and the name of the participant.


Seven portraits of seven different types of bread, made by seven young people coming from different European countries but all living under the same roof in Milan, Italy. The machine mixes the ingredients, and after three hours the bread is ready. 2.5 kg of flour, 500 g of sugar, 4 pinches of salt, walnuts, almonds, muesli and cinnamon... The devotion to craft and the poetic inclination become the manner and the meter to observe diversity, identity and faces... There were many countries of identities, of faces. Some of them seem to be made of bread now. Each loaf of bread is made by the person who kneaded it and who is portrayed during the three hours of bread production. The seven portraits are made methodically. The faces are accompanied with the same light, and settle on the same colour tones. Dough is the same. The looks are the ones that vary.
PANIS NOSTRUM
28 fotografij 50x50 cm, print na bombazni papir Hahnemuhle Bright White
Skeniran diapozitiv film 4x5 ”
2006/07

Panis Nostrum je relacijsko zastavljen projekt, zasnovan z namenom interakcije z osebami iz razli?nih kulturnih okolij Evrope.

Gre za fotografsko dokumentacijo: portreti kruha iz štirih razlicnih zornih kotov, s portretom njegovega ustvarjalca.
Rezultat je povezanost avtorja z izdelkom (kruh) in njegovo simbolno in kulturno vrednostjo. Poleg vsake serije je izpostavljen recept in ime udelezenca.

Sedem portretov sedmih razlicnih vrst kruha, ki jih je ustvarilo sedem mladih iz razlicnih evropskih drzav, a vsi zivijo pod isto streho v Milanu v Italiji. Stroj zamesa sestavine in po treh urah je kruh pripravljen. 2,5 kg moke, 500 g sladkorja, 4 š?epci soli, orehi, mandlji, musli in cimet ... Predanost obrti in poeticni naklon postaneta na?in in merilnik za opazovanje raznolikosti, identitete in obrazov ... Bilo je veliko držav, identitet in obrazov. Nekateri se zdi, da so narejeni iz kruha.

Vsak hlebec kruha je narejen od portretirane osebe, ki je prikazana na fotografijah. Sedem portretov je narejenih metodicno. Obraze spremlja enaka svetloba v enakih barvnih tonih. Testo je enako. Pogledi se razlikujejo.
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_5.jpg
Luis Joao Bràs, Portugal
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_4.jpg
Zita Chocarro Iriarte, Spain
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_6.jpg
Heiko Jens Ruddigkeit, Germany
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_3.jpg
Pilar Monsalvete, Spain
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_2_v2.jpg
Ivan Marinovic, Montenegro
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_7.jpg
Sandra Arcos Suarez, Spain
http://www.spelavolcic.net/files/gimgs/41_spelavolciccapodistriapane2basa.jpg
Exhibition view at Galerija Loza
Obalne Galerije Piran, (Si)